จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ น.ส.ศิริภรณ์ ภูทอง วางท่อขยายเขตประปาเข้าบ้านเลขที่ ชั่วคราว ม.1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
เลขที่สัญญา :
กปภ.บฉ.046/2564
วันที่ทำสัญญา :
25 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
26 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
25 ธ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-01 15:34:12
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 25 พ.ย. 2563 นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ