จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปากทางเข้าโรงแรมผึ้งหลวง หมู่ 10 ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/65/2564
วันที่ทำสัญญา :
6 ม.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
7 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
6 พ.ค. 2564
ผู้บันทึก :
นายเอกรัตน์ กรปรีชา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-08 10:56:49
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 6 ม.ค. 2564 นายเอกรัตน์ กรปรีชา