จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี - แก้มอ้น ตอน 1 ระหว่าง กม.3+800 - กม.5+200 อ.เมือง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/40/2564
วันที่ทำสัญญา :
25 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
28 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
12 มี.ค. 2564
ผู้บันทึก :
นางสาวชนิดา โพธิ์ศรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-30 15:56:05
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 28 พ.ย. 2563 นางสาวชนิดา โพธิ์ศรี