จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาภูเขียว
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเส้นตาปู่บ้านห้วยพลวง ม.7 ต.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาภูเขียว4/2564
วันที่ทำสัญญา :
9 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
13 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
12 ธ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นายทองสุข ทองดีเวียง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-30 15:48:38
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 9 พ.ย. 2563 นายทองสุข ทองดีเวียง