จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้างงานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำปี 2564 บริเวณหน้าวัดมาลัย หมู่ที่ 1 และหน้าบ้านนางบัวชื่น หมู่ที่ 2 บ้านนางัว ตำบลนางงัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านแพง
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/16/2564
วันที่ทำสัญญา :
8 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
9 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
7 ม.ค. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-16 14:05:00
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 8 ธ.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7