จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
ชื่อโครงการ :
งานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ ปี 2564 ทางหลวงหมายเลข 212 และ 2031 บริเวณสามแยกบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/15/2564
วันที่ทำสัญญา :
8 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
9 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
7 ม.ค. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-04 17:58:03
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 8 ธ.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7