จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อประปาให้ นายพีระพงษ์ มีเบ้า วางท่อเข้าโครงการ ป.รุ่งเรืองทรัพย์ 2
เลขที่สัญญา :
กปภ.บฉ.034/2564
วันที่ทำสัญญา :
3 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
4 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
3 ธ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-27 15:31:02
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 3 พ.ย. 2563 นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ