จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำให้ บม.ไพร์ม ทรี พร็อพเพอร์ตี้ บ้านเลขที่ 521/4 ม.4 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
เลขที่สัญญา :
กปภ.บฉ.035/2564
วันที่ทำสัญญา :
4 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
5 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
4 ธ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-27 15:09:20
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 4 พ.ย. 2563 นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ