จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บจ.สิริพัชรนันท์ วางท่อเข้าโครงการมิราเคิล แกรนด์ทาวน์
เลขที่สัญญา :
กปภ.บฉ.037/2564
วันที่ทำสัญญา :
4 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
5 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
4 ธ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-27 14:43:20
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
2 4 พ.ย. 2563 นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
1 4 พ.ย. 2563 นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ