จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 3 บ้านวังฆ้อง ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/54/2564
วันที่ทำสัญญา :
29 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
30 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
29 มี.ค. 2564
ผู้บันทึก :
น.ส.ชนิดา โพธิ์ศรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-06 15:38:12
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 29 ธ.ค. 2563 น.ส.ชนิดา โพธิ์ศรี