จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว ให้กับนายขจร แซ่ลิ้ม บ้านเลขที่ 78/26 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขา สฎ.4/2564
วันที่ทำสัญญา :
24 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
24 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
23 ธ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางเสวียง ชูมณี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-26 09:10:39
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 23 พ.ย. 2563 นางเสวียง ชูมณี