จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเกาะสมุย
ชื่อโครงการ :
ซื้ออุปกรณ์สำรองคลังประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาเกาะสมุย/112/2564
วันที่ทำสัญญา :
1 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
8 ธ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวจารุภา ปรีชาชาญ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-11 11:26:25
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 1 ธ.ค. 2563 นางสาวจารุภา ปรีชาชาญ