จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชุมพร
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบ้านทุ่งเบี้ย – ควนจำปา (ซ้ายทาง-ขวาทาง) ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาชุมพร/8/2564
วันที่ทำสัญญา :
6 ม.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
7 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
6 เม.ย. 2564
ผู้บันทึก :
นางสาวปาริฉัตร อินทสุรัช
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-07 12:49:20
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 7 ม.ค. 2564 นางสาวปาริฉัตร อินทสุรัช