จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาศรีราชา
ชื่อโครงการ :
งานจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา ระยะเวลา 3 เดือน ( ธันวาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564)
เลขที่สัญญา :
07/2564
วันที่ทำสัญญา :
21 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
27 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
28 ก.พ. 2564
ผู้บันทึก :
นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-21 10:05:35
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 30 พ.ย. 2563 นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ