จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
ชื่อโครงการ :
วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณ ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ฉช.5006 เลียบคลอง 16 หมู่ที่ 2,18 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.1/040/2564
วันที่ทำสัญญา :
5 ม.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
6 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
4 มิ.ย. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-19 11:58:40
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 5 ม.ค. 2564 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1