จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม.บริเวณ 16/21 ม.11 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
เลขที่สัญญา :
68/64
วันที่ทำสัญญา :
23 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
23 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 พ.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นางสุธารัตน์ พิชัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-23 15:43:28
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 23 พ.ย. 2563 นางสุธารัตน์ พิชัย