จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอ้อมน้อย
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อประปา สำหรับ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ ม.2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม
เลขที่สัญญา :
สัญญาเลขที่ กปภ.สาขาอ้อมน้อย 9/2564
วันที่ทำสัญญา :
26 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
27 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
10 ม.ค. 2564
ผู้บันทึก :
นางคงขวัญ งามสี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-04 10:22:53
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 26 พ.ย. 2563 นางคงขวัญ งามสี