จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
ชื่อโครงการ :
โครงการย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข 3153 ตอนจันทบุรี-ท่าใหม่ (ถนนพระยาตรัง) ตั้งแต่ กม.1+350 ถึง กม.2+535 อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.1/015/2564
วันที่ทำสัญญา :
4 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
5 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
2 ก.ค. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-26 13:42:58
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 5 พ.ย. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1