จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชุมพร
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาโครงการจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½” ให้กับ นางจินดา เมฆอำพล บ้านเลขที่ ชั่วคราว ม.- ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาชุมพร/4/2564
วันที่ทำสัญญา :
25 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
25 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
8 ม.ค. 2564
ผู้บันทึก :
นางสาวปาริฉัตร อินทสุรัช
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-27 10:19:45
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 27 พ.ย. 2563 นางสาวปาริฉัตร อินทสุรัช