จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว กปภ.สาขาสระแก้ว(น.วังน้ำเย็น)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.1/021/2564
วันที่ทำสัญญา :
28 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
3 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
2 พ.ค. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-15 14:43:27
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 28 ธ.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1