จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
ชื่อโครงการ :
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี กปภ.สาขาปราจีนบุรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.1/025/2564
วันที่ทำสัญญา :
29 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
4 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
3 พ.ค. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-19 11:50:10
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 29 ธ.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1