จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาท่ามะกา
ชื่อโครงการ :
จ้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับ หสม.บ้านเจริญวดี หมู่ 3 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ทมก.1/2564
วันที่ทำสัญญา :
23 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
25 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
8 ม.ค. 2564
ผู้บันทึก :
นางสาวพิชชานันท์ ล้วนแก้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-27 11:29:21
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 23 พ.ย. 2563 นางสาวพิชชานันท์ ล้วนแก้ว