จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้ำ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.1/024/2564
วันที่ทำสัญญา :
29 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
4 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
3 พ.ค. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-19 11:48:30
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 29 ธ.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1