จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
ชื่อโครงการ :
งานจัดซื้ออะไหล่มาตรวัดน้ำ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่สัญญา :
กจห.1/2564
วันที่ทำสัญญา :
13 ม.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
13 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
12 ก.พ. 2564
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-15 10:58:01
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
3 13 ม.ค. 2564 กองจัดหา
2 15 ธ.ค. 2563 กองจัดหา
1 9 ธ.ค. 2563 กองจัดหา