จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขา สฎ.10/2564
วันที่ทำสัญญา :
13 ม.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
21 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
20 เม.ย. 2564
ผู้บันทึก :
นางเสวียง ชูมณี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-18 09:47:07
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 13 ม.ค. 2564 นางเสวียง ชูมณี