จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อ S ขนาด 350 มม. สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง กปภ.สาขาพัทยา (พ)
เลขที่สัญญา :
ปพย.14/64
วันที่ทำสัญญา :
30 ต.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
31 ต.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
14 พ.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาววลัยทิพย์ สิริภาสรุจิกุล
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-13 11:24:58
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 30 ต.ค. 2563 นางสาววลัยทิพย์ สิริภาสรุจิกุล