จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต10
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่าน้ำ บ้านโนนม่วง หมู่ 10 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.10/13/2564
วันที่ทำสัญญา :
30 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
4 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
3 พ.ค. 2564
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-15 16:42:16
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 8 ม.ค. 2564 กปภ.ข.10