จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ถนนสาย พบ.5037 แยกทางหลวงชนบท พบ.4024 - บ้านขลู่ อำเภอท่ายาง,บ้านลาด,เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/28/2564
วันที่ทำสัญญา :
6 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
9 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
22 ม.ค. 2564
ผู้บันทึก :
นางสาวชนิดา โพธิ์ศรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-01 14:56:58
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 6 พ.ย. 2563 นางสาวชนิดา โพธิ์ศรี