จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ทางหลวงชนบท ถนนสาย ก.(ตอนที่ 2) (ซ้ายทางขวาทาง) ช่วงถนนกาญจนวิถี ถึง ถนนปากน้ำ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขา สฎ.9/2564
วันที่ทำสัญญา :
13 ม.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
21 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
20 เม.ย. 2564
ผู้บันทึก :
นางเสวียง ชูมณี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-18 09:42:48
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 13 ม.ค. 2564 นางเสวียง ชูมณี