จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต10
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0100 ตอนกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอด (เขตแดนไทย/พม่า) - แม่ละเมา ระหว่าง กม.5+400 - กม.6+335 (กปภ.สาขาแม่สอด)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.10/10/2564
วันที่ทำสัญญา :
9 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
11 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
8 ก.พ. 2564
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-12 10:02:27
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 12 พ.ย. 2563 กปภ.ข.10