จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 และ หมู่ 6 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.5/19/2564
วันที่ทำสัญญา :
29 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
5 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
2 ส.ค. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-30 08:27:23
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 29 ธ.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5