จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนมสารคาม
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เข้าบริเวณซอยบ้านจัดสรรป่าระบม หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่สัญญา :
กปภ.พค.8/2564
วันที่ทำสัญญา :
9 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
10 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
9 ธ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-23 16:47:37
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 9 พ.ย. 2563 นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ