จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาภูเขียว
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ที่กปภ.สาขาภูเขียว
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาภูเขียว2/2564
วันที่ทำสัญญา :
1 ต.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ต.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
10 พ.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นายทองสุข ทองดีเวียง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-10 10:53:48
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 30 ก.ย. 2564 นายทองสุข ทองดีเวียง