จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาศรีราชา
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อ HDPE ขนาด 315 มม. หลบการก่อสร้างบริเวณถนนเทศบาล 9 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ศรช. 05/2564
วันที่ทำสัญญา :
16 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
16 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
31 ธ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-25 09:48:46
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 18 พ.ย. 2563 นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ