จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
ชื่อโครงการ :
จัดหาขวดน้ำ PET 350 ml เปล่าเพื่อใช้บรรจุน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ประจำปี พ.ศ. 2564 (ฉลากข้างขวดแบบใหม่) จำนวน 187,904 ขวด
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/23/2564
วันที่ทำสัญญา :
25 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
26 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
5 ก.ค. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-07 15:30:59
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 25 พ.ย. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6