จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางปะกง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้บริษัท มายกรีนวิลเลจ จำกัด บริเวณโครงการมายกรีน เวลโกรว์ หมู่ที่ 5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางปะกง
เลขที่สัญญา :
กปภ.บปก.11/2564
วันที่ทำสัญญา :
8 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
8 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
21 ม.ค. 2564
ผู้บันทึก :
นายอรุณ แสงมณี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-05 09:23:35
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 8 ธ.ค. 2563 นายอรุณ แสงมณี