จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารบ้านพักพนักงาน กปภ.ข.๘ (แฟลต)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/12/2564
วันที่ทำสัญญา :
12 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
13 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
10 ก.พ. 2564
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-30 14:50:16
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 12 พ.ย. 2563 นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ