จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อออกจากโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสาย กส.2045 แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บ้านหนองแปน ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/21/2564
วันที่ทำสัญญา :
10 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
11 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
9 ม.ค. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-08 10:25:02
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 10 พ.ย. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6