จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนมสารคาม
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เข้าบริเวณซอยสวนปาล์ม (รองนรินทร์) หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่สัญญา :
กปภ.พค.5/2564
วันที่ทำสัญญา :
2 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
3 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
2 ธ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-23 16:52:48
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 2 พ.ย. 2563 นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ