จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนมสารคาม
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เข้าบริเวณซอยข้างโรงแรมป๊อกเก้า หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่สัญญา :
กปภ.พค.6/2564
วันที่ทำสัญญา :
3 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
4 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
3 ธ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-23 16:50:36
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 3 พ.ย. 2563 นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ