จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเกาะคา
ชื่อโครงการ :
ซื้อสารสร้างตะกอนพอลิอลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 10% แบบบรรจุในแท็งค์ติดตรึงถาวรกับตัวรถ พร้อมค่าขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2564
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาเกาะคาที่ 1/2564
วันที่ทำสัญญา :
2 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
2 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
15 ก.ย. 2564
ผู้บันทึก :
นางศิริพันธ์ ศรีละอิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-03 13:07:07
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 2 พ.ย. 2563 นางศิริพันธ์ ศรีละอิน