จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาโพนทอง
ชื่อโครงการ :
ค่าจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสพฃำหรับ นายธวัช พุ่มเจริญ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง+
เลขที่สัญญา :
1/2564
วันที่ทำสัญญา :
30 ต.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
31 ต.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
29 พ.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาววิภารัตน์ มุลิตา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-04 14:40:01
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 30 ต.ค. 2563 นางสาววิภารัตน์ มุลิตา