จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี 2563 รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2159 กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.เกษตรสมบูรณ์)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/18/2564
วันที่ทำสัญญา :
5 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
6 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
19 ม.ค. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-08 10:20:17
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 5 พ.ย. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6