จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนดู่ หมู่ 9 ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (น.กันทรวิชัย)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/26/2564
วันที่ทำสัญญา :
14 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
20 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
17 ก.พ. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-16 14:15:17
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 14 ธ.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6