จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอ้อมน้อย
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาวางท่อท่อขยายเขตประปา สำหรับ บริษัท 1.8 ดีเวล็อปเม้นต์ จำกัด ม.2 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
เลขที่สัญญา :
สัญญาเลขที่ กปภ.สาขาอ้อมน้อย 7/2564
วันที่ทำสัญญา :
5 พ.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
6 พ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
20 พ.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นางคงขวัญ งามสี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-11 15:42:25
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 5 พ.ย. 2563 นางคงขวัญ งามสี