จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
ชื่อโครงการ :
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งานก่อสร้างอาคารผลิตน้ำขนาด ๑๐๐ ลบ.ม./ชม. (ดงเมือง) พร้อมประสานระบบจ่ายน้ำ ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/37/2564
วันที่ทำสัญญา :
19 ม.ค. 2564
วันที่เริ่มโครงการ :
20 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
25 ม.ค. 2564
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-25 13:56:55
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 16 ต.ค. 2564 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7