จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณชุมชนหลังคันทรีโซน หมู่ที่ 5 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/ 43 /2564
วันที่ทำสัญญา :
4 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
7 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
6 มี.ค. 2564
ผู้บันทึก :
น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-15 09:45:50
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 15 ธ.ค. 2563 น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร