จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาชุมชนศาลเจ้าโรงจีน บริเวณซอยแยกบ้านนายสำเนา คล้ายเชย หมู่ที่ 3 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/41/2564
วันที่ทำสัญญา :
1 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
4 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
3 มี.ค. 2564
ผู้บันทึก :
น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-07 13:20:58
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 7 ธ.ค. 2563 น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร