จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาร้อยเอ็ด
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (นิติบุคคล) กปภ.สาขาร้อยเอ็ด
เลขที่สัญญา :
กปภ.ส.รอ9/2564
วันที่ทำสัญญา :
8 ต.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
8 ต.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ต.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางศิริวรรณ ศรีสวัสดิ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-30 13:27:29
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 30 ต.ค. 2563 นางศิริวรรณ ศรีสวัสดิ์