จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
ชื่อโครงการ :
งานจ้างตัวแทนอ่านมาตรมือถือของ กปภ.สาขาสะเดา, สาขานาทวี, สาขาระโนด, สาขาพัทลุง, สาขาเขาชัยสน, สาขาห้วยยอด, สาขาย่านตาขาว, สาขาสตูล, สาขาละงู, สาขาพังลา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.5/17/2564
วันที่ทำสัญญา :
28 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
31 ธ.ค. 2566
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-29 11:57:52
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 28 ธ.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5